ತುಳಸಿಯ ಬಿನ್ನಹ …

November 23, 2015 Leave a comment

ello hariye kaanadaagihe

ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ …

November 10, 2015 Leave a comment

kampanu soosuta hoogalu aralive

ನೀಲಕೆ ನೀಲ …

October 29, 2015 Leave a comment

Neelake Neela Chendada Neela

ಇಹ – ಪರ …

October 28, 2015 2 comments

ella dooravittarenu

ಈ ಪದ್ಯದ ಗಾಯನವನ್ನು youtube ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.

ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=m8FKnphKi9g

ಹಾಡಿದವರು: ರೇಖಾ ಶಶಿಕಾಂತ್

ಸ್ಮರಣೆ …

October 22, 2015 1 comment

Etti saluhuveyendu gottihudu nannamma

ಕಂಬದೊಳಬಿಂಬ …


Kambadolinda bimba roopadi

ವ್ಯರ್ಥ ಪಯಣ …

April 23, 2015 3 comments

attubidabekennuva dhaarege

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers