ಮುಖ ಪುಟ > ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ, Uncategorized > ಸಿಡ್ನಿ ನಗರ ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ …

ಸಿಡ್ನಿ ನಗರ ಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ …


 
SydneyCityAsSeenFromNorthSydney

 
ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸ ಜನ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ … ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರಿತು ಸಿಡ್ನಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ …
ಆಗ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಇವು …
 
 
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: