ಕಾತುರತೆ …


ತವಕದ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನವರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಚಡಪಡಿಸುವಿಕೆ ಶುರು.
ಈ ನನ್ನ ಕವನದಲ್ಲಿ “ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಗಂಡನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಳಮಳಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Amele Mataduve

 

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: