ಚಿಂತೆ …


ಮನಕೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬರುವ ಚಿಂತೆ ಯಾರನ್ನ ತಾನೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರನ್ನಾಗಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕಂತೆಯಾಗಿಸಿ ಬರೆದ ಚಿಂತನ, ಈ ಗೀತೆ.

Irulu Bandu Saridu Hoyitu

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: