ಊಸರವಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ …


ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತೋರಿಕೆ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ  ಅಷ್ಟೇ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಚನೆ

Usaravalli

Advertisements
  1. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2013 ರಲ್ಲಿ 6:58 ಅಪರಾಹ್ನ

    ಅದೂ ನಿಜವೇ ಊಸರವಳ್ಳಿತನವೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವರದಾನವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಜಗದಲ್ಲಿ!

  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: