ವಿನಾಶದ ಕನ್ನಡಿ …


tiligolada neeralli

Advertisements
 1. April 30, 2014 at 7:37 PM

  ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕವನದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಾಗು. ಕಟು ಸತ್ಯ.

  • April 30, 2014 at 9:33 PM

   ನಾಗಶೈಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 2. Prasad
  May 8, 2014 at 7:48 PM

  ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕವಿತೆ

 1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: