ನಪುಂಸಕ …


Becchaneya koneyolagiddaroo kattalu

Advertisements
  1. ಮೇ 30, 2014 ರಲ್ಲಿ 5:15 ಅಪರಾಹ್ನ

    ಒಳಗಿನ ಸಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ, ಹೊರಗಿನ ಅಶಕ್ತತೆಗಾಗಿ ಕೊರಗುವ ನಿಜ ನಪುಂಸಕರಿಗೆ ಝಡಿ ಏಟು!

    https://www.facebook.com/groups/191375717613653?view=permalink&id=435285689889320

  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: