ಕಟುಮಾತು …


“ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು … “ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನುಡಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ …

Katu matu besara tandare

Advertisements
 1. June 17, 2014 at 9:49 PM

  ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಭಾಷಿತಗಳಂತಿವೆ ಈ ಮಾತುಗಳು

  • June 18, 2014 at 12:54 AM

   ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಸು-ಭಾಷಿತದವಾದವು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

 2. June 18, 2014 at 3:13 PM

  ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕಾದರೂ,
  ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಒಳಗೇ ಇರುವುದು. ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಟವು.

  • June 18, 2014 at 3:25 PM

   ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಜ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಹಿತವಚನಕ್ಕೆ ಮನವು ತೆರದಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಷ್ಟೇ.

 1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: