ವಿಷವೇ ಲೇಸು …


Ninna Vishave Leso

Advertisements
 1. Badarinath Palavalli
  August 1, 2014 at 5:52 PM

  ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ.

  ಈ ಕವಿತೆಯು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯಂತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  • August 1, 2014 at 8:49 PM

   ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಓದಿ.
   ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸುವೆ ಸರ್.

 1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: