ಸುಸಂಕ್ರಮಣದ ಹಾದಿ …


Kamanabillanu kandiha kannu

Advertisements
  1. Badarinath Palavalli
    ಜನವರಿ 16, 2015 ರಲ್ಲಿ 4:07 ಅಪರಾಹ್ನ

    ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಕಾಣುವುದೇ ನಿಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಮಗೂ ನೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಯಿತು.

  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: