ಬೆಳಕಪ್ಪ ಗುರುವಪ್ಪ …


belakappa bandaane

Advertisements
  1. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2016 ರಲ್ಲಿ 3:01 ಅಪರಾಹ್ನ

    ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜನಪದ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗೀತೆ.

    • ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2016 ರಲ್ಲಿ 5:34 ಅಪರಾಹ್ನ

      ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙂 _/\_

  1. No trackbacks yet.

ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತು ... Please Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: